"Новітній Переклад" Біблії, українською, сучасною літературною мовою.


Передмова до майбутнього видання

Нині є вже чимало видань Біблії, де відтворено текст з різних первісних джерел та першодруків Слова Божого українською мовою. Природно, що може виникнути запитання, для чого стало необхідним ще одне, новітнє видання Біблії українською мовою? У ширшому огляді для майбутніх видавців ми постараємося довести украй гостру потребу нового видання Біблії сучасною українською літературною мовою, а тут лише нагадаємо, що в усіх без винятку попередніх виданнях Біблії українською, літературна мова, надто сучасна, відсутня назовсім, стилістика попередніх видань має багато мовних вад, архаїзмів і лексем, які так званий "простий читач" не може зрозуміти, як і багатьох віджилих форм і зворотів, котрих у сучасній писемній мові давно вже немає. Нинішній читач, у попередніх біблійних перекладах часто-густо натрапляє на мову зовсім йому незрозумілу і вдається до російських перекладів (особливо Синодального) Біблії, і в такий спосіб душа українця зазнає певного тиску: чужа мова в цьому разі не заторкує його душі уповні, а про серце й казати годі.

Біблія - Святе, Боже письмо, і її треба відтворити для кожного народу його рідною мовою, яка, власне, й витворила кожного з нас, як спадкоємця духу народного. Одне слово, український народ заслуговує, нарешті, через тисячу літ Віри і Надії мати свою Біблію, своєю рідною мовою, сучасною і цілком зрозумілою всім українцям - від найпростішого трудівника лану до академіка права.


Дополнительную информацию о переводе Вы можете получить на сайте http://www.geocities.com/alexvk2000/index.htm.Ознакомительный модуль содержит только Бытие, Псалом 118, Песнь Песней и весь Новый Завет.

Запустите файл giza.exe, укажите директорию "Славянской Библии" (по умолчанию C:\SB15\ )
http://www.lopbible.narod.ru/sb/giza.exe 570 KB

Для корректной работы модуля, отображения всего Нового Завета, возможно потребуется удалить файлы с расширениями *.tbl, *.dst из директории C:\SB15\USER.

На основную страницу сайта >>

Rambler's Top100